Kvůli pochybením v tendru totiž město zaplatilo pokutu ministerstvu financí ve výši 25 milionů korun.
„Jako vedení města jsme vyčerpali všechny možnosti, včetně pokusu o mimosoudní dohodu,“ řekl na květnovém zasedání zastupitelstva místostarosta Sokolova Pavel Rybář.

„Můžeme si být jistí, že naši nástupci by nám to měli právem za zlé, kdybychom se odškodnění nedomáhali,“ doplnil zastupitel Jiří Pöpperl. Město ještě zváží, zda se ve věci nechá zastoupit právní firmou.

„Ve výběrovém řízení nebyla rozhodující jenom cena, ale i doba výstavby a záruční doby. Ve výběrovém řízení bylo uvedeno ‚záruční doba' a v zadávací dokumentaci ‚záruční doby', protože se tam zvlášť oddělovala technologie a stavební část. Takže to umožňovalo dvojí výklad,“ vysvětlil místostarosta Karel Jakobec s tím, že zakázku nakonec dostala firma s nejnižší cenou.

Za nejednoznačnost výběrového řízení zaplatilo město na výzvu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu, přišlo i o pět procent dotace. Po dvou letech se ale případ znovu otevřel a ROP nově hrozil až stoprocentní sankcí, kterou mohlo ještě zdvojnásobit penále.
„Černý scénář, kdy městu Sokolov hrozilo doměření platebního výměru až ve výši 240 milionů korun, je naštěstí zažehnán. Ministerstvo financí akceptovalo všechny naše připomínky a důvody, které jsme uváděli na naši obranu,“ konstatoval starosta Sokolova Jan Picka

Rekonstrukce zimního stadionu se dokončila v roce 2009. Šlo především o novou střechu. Návštěvníci zimního stadionu se po ní mohou cítit mnohem bezpečněji. Alespoň to tvrdí stavbaři o nové konstrukci střechy tvořené dřevěnými vazníky, které mají lepší požární odolnost než kov. Stavělo se takzvaně nové na staré. Z původní konstrukce na místě zůstaly prakticky jen vzpěry.