Do Mostu vyrazili Ladislav Sedláček, jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš a zástupce městské policie Radek Neděla. Jednali s Jiřím Nedvědem, radním a předsedou výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Schůzky se zúčastnil i Jaroslav Pilař, stálý host výboru.

„Do Mostu nás přivedl fakt, že se v Sokolově potýkáme se stejnými problémy, jako řeší tady. Jak si poradit s konfliktními nájemníky v bytech a domech, které nepatří městu. Pokud jde o městské byty, tak tam se dá situace řešit výpovědí. V soukromých bytech a domech to však musí udělat jejich vlastníci, tam město pravomoc nemá. Přesto chceme pomoci, jde přece o obyvatele města,“ řekl Sedláček.

Řešení možná našel výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Zastupitelstva města Mostu. Jeho cílem je zvrátit úpadek problematických městských částí a zlepšit v nich celkovou kvalitu života. Most se rozhodl po dohodě s majiteli bytů vypovídat smlouvy problémovým nájemníkům. Cestou k tomu je Memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů. Radnice tím chce změnit zhoršující se situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Na základě podnětů od výboru společenství vlastníků jednotek, městské policie a dalších institucí bude majiteli bytu doporučováno ukončení nájemních smluv s osobami, které se opakovaně dopouštějí porušování domovního řádu a páchají přestupky. „Majitele bytů k této spolupráci samozřejmě nemůžeme nutit, nicméně po několika schůzkách víme, že by rádi spolupracovali na zlepšení situace. Sami to ale nemohou změnit. Potíž je v tom, kde do problémové lokality sehnat vhodného nájemníka. Navrhujeme, aby si město prázdné byty po všech nepřizpůsobivých nájemnících dočasně levně pronajalo do té doby, než se sežene vhodný nájemník. Tím se zbavíme negativních sociálních jevů a o tuto lukrativní lokalitu v centru města tak bude po čase opět zájem mezi slušnými lidmi, protože jim město bude schopno zaručit klidné bydlení,“ naznačil další z možností Nedvěd.

Majitel bytů v problémových lokalitách Sokolova Pavel Berka si zatím spolupráci nedokáže představit. Tvrdí, že jeho nabídky město už tři roky odmítá.

"Bylo by hezké, kdyby fungovala spolupráce města s majiteli bytů. V Sokolově ji město nechce řešit poslední zhruba tři roky vůbec. Neumělo ji vyřešit ani ve svých bytech v Hornické ulici, kde byla několikrát týdně policie. Mám tam dva byty a za tři roky mi kvůli těmto problémům odešlo deset až dvanáct nájemníků. Další příklad mohu uvést i lokalitu u sokolovského nádraží, kde vlastním bytové domy. Dostal jsem dvě nabídky od podnikatelů na jejich odkoupení. Šel jsem na město a za stejnou cenu jim byty nabídl s tím, že oni mají daleko víc možností jak s lokalitou naložit a hlavně budou mít kontrolu nad tím, co se tam děje a jak to tam vypadá. Ukažte co umíte, řekl jsem jim. Výsledek byl ten, že mi nabídli poloviční cenu a když jsme odmítl, tak už to dál neřešili," řekl Pavel Berka.