Pro adopci čtyřleté Lucy Achineg z Keni se rozhodli zaměstnanci redakce Sokolovského deníku. Touto cestou chtějí oslovit i další organizace či úřady k podobnému kroku, neboť v případě většího počtu adoptivních rodičů se měsíčně nejedná o nikterak závratnou sumu. S podrobnostmi podmínek adopce či smutnými osudy afrických dětí se mohou zájemci seznámit na adrese
www.adopceafrika.cz.