Třetím rokem pokračuje v sokolovském domě dětí a mládeže projekt Bezpečně a nebezpečně. V jeho rámci se děti z mateřských škol v Sokolově zábavnou formou seznamují s nebezpečím, které jim v běžném životě hrozí.
„Co budete dělat, když vám starší kamarád nabídne cigaretu?“ ptala se včera dopoledne přítomných dětí housenka. „My ji určitě chtít nebudeme!“ křičeli na postavičku ti nejmenší. „Z jakého důvodu si cigaretu nevezmete?“ ptala se opět housenka. „Protože bychom byli nemocní. Cigarety navíc smrdí,“ odpovídali.
Děti v doprovodu svých kantorů se zúčastnily první schůzky ve velkém sále domu dětí. „Tentokrát jsme témata zaměřili právě na drogy, kriminalitu a mezilidské vztahy,“ upřesnila Iva Ondrejková, ředitelka školského zařízení, kam nejmenší přišli.
Projekt Bezpečně a nebezpečně bude pro tuto skupinu dětí pokračovat ještě v několika lekcích. 30. října se housenka zaměří na dopravní výchovu a zdravovědu. „6. listopadu pokračujeme ekologií a 20. listopadu pak požární ochranou. Věříme, že se nám do té doby podaří otevřít připravovanou klubovnu hasičů v našich prostorách,“ doplnila.
Závěrečné vyhodnocení projektu je naplánované na 27. listopadu. „Součástí je i předání cen všem účastníkům,“ dodala Ondrejková.
Cílem akcí, jejichž autorkami jsou pracovnice domu dětí a mládeže, je zapojení dětí předškolního věku do zájmového vzdělávání a právě prevence negativních jevů ve společnosti