Sokolov/ Vyjednat prozatimní parkování před obchodním domem Lidl v Sokolově a zhruba do tří let postavit nové oplocené osvětlené záchytné parkoviště na sokolovském sídlišti Michal. To je výsledek společné schůzky, kterou iniciovali radní v Sokolově s občany žijíci ve zmíněné lokalitě. Paradoxně se setkání obyvytel z hustě obydlené části města, který na problém s parkováním nejčastěji poukazují, se jich na radnici sešlo pouze devatenáct.
„Zaznamenali jsme ze sídliště Michal řadu problémů týkajících se parkování přímo u vchodů do věžových domů. Lidé v petici dokonce požadovali parkování na těchto místech úplně zakázat. Na druhou stranu řešíme stížnosti lidí, že zde není kde zaparkovat. Proto jsme se rohzodli svolat toto setkání a vyslechnout si vaše názory,“ vysvětlil důvod schůzky na úvod sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák.
Nové záchytné parkoviště by mělo stát na travnaté části mezi ulicemi Mánesova a Slavíčkova. „Parkoviště bude oplocené se závorou a kamerových systémem. Mělo by mít kapacitu až čtyřista aut,“ doplnil Dvořák.
Mezi občany zazněl i názor, že pokud město vyčlení místo jsou si nájemníci ochotni parkoviště na vlastní náklady postavit. „Už sje o to několikrát žádali, ale město to nikdy nepovolilo,“ uvedla jeden z přítomných. „Když přijedu večer domů objíždím sídliště Michal i třikrát, než se mi podařilo zaparkovat. Pokud radnice vyjedná parkování před Lidlem, klidně tam auto postavím,“ řekla další z přítomných. „Parkování na Michalu je opravdu problém. Množství obyvatel nestačí na kapacitu současných parkovišť,“ argumentoval vedoucí správy majetku města Pavel Beran.
Všichni přítomí se shodli, že problém potrvá dokud na sídlišti nebude nové parkoviště.