Sokolov/ Bytové domy se zhruba dvaceti byty by měly vyrůst v sokolovské čtvrti Šenvert..Domy by měli stát na pozemcích, které město Sokolov nedávno získalo v dražbě. Stavbu zde chce zahájit soukromý investor.
Město získalo pozemky po bývalém skladu s tím, že je chce využít právě pro stavbu rodinných nebo bytových domů. “Nejprve jsme ale nabídli pozemky případným investorům, kteří by celou výstavbu financovali. A zájem byl velký,“ uvedl sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák.
Z pěti nabídek vybrala rada investora, který by nejen sanoval pozemky od ekologické zátěže, ale i postavil domy a zázemí včetně parkovišť nebo malého hřiště.
„Nyní budeme jednat s firmou o konkrétních podmínkách smlouvy,“ řekl.
Vzhledem k tomu, že Šenvert je čtvrtí s rodinnými domy, nové objekty by neměly architektonicky vybočovat. Mělo by se proto jednat o maximální dvoupodlažní stavby.
Sokolov získal pozemky v dražbě za zhruba 800 tisíc korun. Při prodejní ceně 250 korun za čtverečný metr se nákup pozemků vrátí s mírným ziskem. „Vedle obytných domů by mělo vzniknout i dětské hřiště a oddychový plácek,“ upřesnil starosta města Karel Jakobec.
Vedení Sokolova se dlouhodobě snaží bytovou výstavbu zajišťovat ne z vlastních zdrojů, ale pouze nabídkou výhodných podmínek pro soukromé stavitele.
„Ukázalo se, že tato cesta je pro město nejvýhodnější,“ dodal Dvořák