„Znáte ve svém okolí člověka, který nezištně věnuje svůj volný čas a schopnosti veřejně prospěšné činnosti? Tak ho nominujte na cenu Křesadlo 2008 – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci,“ apeluje na veřejnost koordinátorka projektu Lenka Dolečková.

Porotu, složenou ze zástupců veřejné správy a sponzorů, čeká nelehký úkol – vybrat ze všech došlých návrhů jen šest dobrovolníků, kteří cenu Křesadlo získají. „Letos jsme například obdrželi nominaci mladé studentky, která připravila vlastní projekt zaměřený na návštěvy se zvířaty v domovech pro seniory. Dobrovolnické práci se věnuje prakticky denně, pokud neprobíhají návštěvy, tak se věnuje přípravě zvířat. Této činnosti nedokázalo zabránit ani vážné onemocnění v roce 2007. Naopak jí to umožnilo vžít se do situace handicapovaných lidí a této práci by se chtěla v dospělosti věnovat profesionálně,“ uvedl v nominaci její navrhovatel.

„Mezi návrhy jsou také někdy velmi dojemné příběhy lidí, kteří pomáhají obětavě druhým,“ poznamenala Dolečková.

V minulých ročnících byli mezi nominovanými dobrovolní hasiči, sportovní trenéři, občané pečující o břehy řeky Ohře, lidé navštěvující seniory a nemocné či vedoucí dětských oddílů. „Rádi bychom opět vyzvali ty navrhovatele, jejichž kandidáti v předchozích letech nebyli vybráni. Pomozte nám zviditelnit dobrovolnictví a poděkovat těmto obětavým lidem,“ zopakovala svoji výzvu Dolečková.

Nominační formuláře jsou k dostání na Krajském úřadě Karlovarského kraje, v pobočkách městských knihoven v Sokolově, Karlových Varech a Chebu.
Tiskopis je možné nalézt také na internetových stránkách materske-centrum.cz.

Organizátorem udílení cen je Dobrovolnické centrum Vlaštovka, středisko Mateřského centra Karlovy Vary. Hlavním pořadatelem pro Českou republiku je pak Hestia – Národní dobrovolnické centrum.