Zapojit rodinu do získání finančních prostředků na stavbu josefovské kapličky zvažuje starosta obce Ladislav Čížek. Pomocí internetových stránek hledá další televizní soutěž, do které by se přihlásil. „Šance je v rodinné soutěži 5 proti 5. Určitě bych dal dohromady tým. Moji synové by do toho určitě šli se mnou,“ usmíval se Čížek.
Obci nevyšel v pořadí již čtvrtý pokus o zajištění finančních prostředků na obnovu kapličky svatého Josefa v Josefově. „Po dvou neúspěšných žádostech u Karlovarského kraje z programu na obnovu kulturních památek a z programu Obnovy venkova jsme byli neúspěšní i v televizní soutěži Ber nebo neber,“ vypočítává marné pokusy starosta. „Castingu na tuto soutěž jsem se zúčastnil v druhé polovině srpna. Přestože jsem měl podporu všech svatých v čele se svatým Josefem, tak jsem asi nezaujal a na natáčení jsem nebyl vybrán,“ uvedl. „Komisi, která pro tuto komerční televizi Prima castingy dělá, se můj záměr, věnovat případnou výhru na kapličku, zdál málo zajímavý. Je dávaná přednost soukromým cílům před věcí veřejnou,“ postěžoval si s tím, že dalším neúspěšným pokusem v tomto roce byla žádost směrovaná Místní akční skupině Sokolovska MAS, kde se rozdělovalo 300 tisíc korun.
MAS získala z celostátního programu Leader ČR 2007 dva a půl milionu korun. „Výzva nás zaskočila, a to především neobvykle krátkou dobou na přípravu žádosti o dotaci. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Leader ČR pro rok 2007 dne 20. července s termínem odevzdání žádostí do 10. srpna. Zvýhodněné budou projekty v obcích do dvou tisíc obyvatel. Realizace projektů musí být dokončena v roce 2007,“ uvádějí internetové stránky Místní akční skupiny Sokolovska. „Z tohoto důvodu nemáme šanci na dotaci dosáhnout. Do konce roku bychom obnovit kapličku nestihli,“ sdělil Čížek a zároveň neskrývá vděk za poskytnuté dary od soukromých firem i osob. „Částkou pěti tisíc nám přispěla doktorka Ferjenčíková. Od soukromých firem jsme získali třicet tisíc a Jiří Vonráček nám poskytl tisíc korun,“ vypočítává nové příspěvky Čížek. „Rovněž jsem byl mile překvapen, když mě v neděli odpoledne vyhledali zástupci sdružení Obce Slováků Sokolovska a předali mi 550 korun. Ty vybrali na pálení vatry u příležitosti 63. výročí zahájení Slovenského národního povstání. Na kontě sbírky na kapličku svatého Josefa je v současnosti 55 178,“ dodal starosta.