Sokolov získá evropskou dotaci na 130 milionovou intenzifikaci a celkovou obnovu městské čističky odpadních vod. Ta by díky této investici měla poté splňovat přísné evropské normy pro vodu vypouštěnou do řeky. Podíl města bude 23 miliony korun.


„Vedení města rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele první etapy, zahrnující veškerou technologii,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Stavba má začít v letošním roce a termín jejího dokončení je plánován na konec ledna roku 2015. Do rozsáhlé úpravy čistírny odpadních vod se Sokolov podle Jakobce pustí po letech složitých vyjednávání a diskusí, při kterých jim dle místostarosty mnohdy tekl pot po zádech.

Při rekonstrukci by se mělo jednat o zásadní opravy technologií včetně kalové koncovky a rekonstrukce van. Pokud by město opravu odkládalo, mohlo by platit pokuty za nedodržení limitů. Ty jsou podle vedení města při kontrolních odběrech překročeny jen občas. „Půl roku jsme limitu při odběrech vyhovovali a dalšího půl roku ne,“ konstatoval starosta Sokolova Zdeněk Berka. Občané jsou v názorech opatrní.

Oprava čistírny patrně přinese v konečném důsledku i mírné zdražení vody. V horizontu několika let by ji to mohlo podražit o dvě tři procenta. „Pokud mi drasticky nezdraží vodu, tak mi to nevadí,“ uvedl jeden z občanů Sokolova. Sokolovská čistírna slouží i nedalekým obcím Těšovice, Královské Poříčí a Staré Sedlo. Její kapacita prý bude dostačující natolik, že pojme i vody z plánované průmyslové zóny.