Pět dobrovolnic začne od tohoto týdne asistovat policistům na přechodech pro chodce zejména v blízkosti škol. Jedná se o studentky Gymnázia Sokolov, které se tak zapojí do projektu občanského sdružení Společně k bezpečí. Hlídkovat budou na přechodech, které byly společně s policií vytipovány jako rizikové. „ V současné době procházejí fází zapracování, kdy budou kvůli bezpečnosti ještě minimálně do konce ledna sloužit u přechodů u škol společně s policisty,“ uvedla policejní preventistka Andrea Kávová.

Společně k bezpečí se zaměřuje prioritně na téma bezpečnosti a prevence trestné činnosti. Usiluje podle Kávové o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech. „Tyto cíle naplňuje sdružení prostřednictvím konkrétních projektů, nabídkou poradenské služby, realizací odborných seminářů, setkání a diskusí ke konkrétním problémům, zprostředkováním příkladů dobré praxe a vydáváním odborných publikací a informačních materiálů,“ uvedla Kávová.

Konkrétně projekt Dopravní asistent připravilo sdružení Společně k bezpečí ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR a městem Sokolov, které společně s Ministerstvem vnitra poskytlo peníze.

A kdo vůbec dopravní asistent je? „Jde o dobrovolníka, který se podílí na zajišťování bezpečnosti dětí cestou do školy nebo ze školy především při přecházení silnic. Asistent v určenou dobu stojí na přechodech u škol a dalších rizikových přechodech, kudy děti chodí, a pomáhá jim bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta a upozorňuje děti na možná nebezpečí. Za tímto účelem je vybaven reflexní vestou a stavěcím terčem. Je také proškolen v oblasti dopravní bezpečnosti, práce s dětmi a mládeží,“ sdělila policejní preventistka. Ojedinělost projektu spočívá podle jejích slov v tom, že dopravní asistenci nevykonávají placení pracovníci samosprávy, jak je tomu v některých jiných městech, ale dobrovolníci, kteří poskytují službu ve svém volnémčase, bez nároku na finanční odměnu a čistě ze zájmu o bezpečnost dětí.