Sokolovská radnice má od začátku letošního roku nový městský fond sociálních služeb. Do něj budou z nejrůznějších rozpočtových kapitol soustředěny všechny finanční prostředky, které město vynakládá na podporu organizací zajišťujících sociální služby, případně půjčuje svým občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci.
„Město samozřejmě peníze na sociální účely má, ale je to podle účelu rozseto na kancelář starosty, finanční odbor nebo odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedním z výstupů schváleného Programu sociálního a ekonomického rozvoje města bylo i to, že se tyto prostředky soustředí do jednoho balíku, který bude mít na starost odbor sociálních věcí a zdravotnictví,“ řekl sokolovský místostarosta Zdeněk Berka. Do zmiňovaného fondu město vložilo šest milionů korun. Podstatná část z této sumy má být směrována na grantovou podporu sociálních organizací, které jsou v současné době příspěvkovými organizacemi města, ale v průběhu letošního roku je čeká transformace. Jedná se například o pečovatelskou službu nebo o chráněné dílny. Zbylé prostředky potom budou použity na poskytování nejrůznějších půjček a příspěvků.
„Bude to sloužit jak občanům pro řešení jejich sociální situace, tak institucím, které budou například žádat o mimořádnou dotaci,“ doplnil Berka.
Vedle vzniku samotného fondu schválili sokolovští zastupitelé na svém listopadovém jednání v loňském roce také jasná pravidla, podle kterých budou finanční prostředky ze sociálního fondu poskytovány.