Sokolovsko/ Od klasických přijímacích zkoušek střední školy na Sokolovsku spíše upouštějí. Například ve Střední průmyslové škole v Lokti se včera dopoledne konaly pouze přijímací pohovory pro budoucí studenty.
Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově zase přijímací řízení ani zkoušky vůbec nedělala. „My přijímáme nové studenty na základě výsledků ze základních škol,“ uvedla sekretářka střední školy Adéla Jelenová. Podobně je tomu i ve střední odborné škole v Kynšperku. „U nás je situace stejná jako na ISŠTE. Také si vybíráme studenty podle prospěchu ze základní školy,“ potvrdila ředitelka školy Hana Jandíková.
Zcela opačná situace byla včera dopoledne na sokolovském gymnáziu. O přijetí do této školy usilovalo v písemných testech 92 žáků do prvního ročníku čtyřletého studia a 89 dětí do osmiletého studia gymnázia. „“Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia můžeme přijmout 87 studentů. Do osmiletého pak pouze 30,“ uvedl ředitel Gymnázia v Sokolově Milan Hric. „U těch menších dětí se o případném otevření dvou tříd rozhodneme až na základě výsledků testů, které děti včera absolvovaly. Jsou na nás v tomto směru vyvíjeny tlaky nejen z řad rodičů, ale i institucí. Chceme si vysokou úroveň. Nejde nám ani tak o kvantitu, ale o kvalitu,“ uvedl ředitel.
Svého jedenáctiletého syna Jakuba přivedla k přijímacím zkouškám do osmiletého gymnázia maminka Radka Mudrá. „Nejsme nijak nervózní. Jsou dvě možnosti buď zkoušky udělá, nebo ne,“ uvedla.