Pracovní stejnokroje darovali dobrovolní hasiči z Karlovarského kraje sborům dobrovolných hasičů z oblastí v severních Čechách, které postihly nedávné bleskové povodně. Všechny stejnokroje už vybraným sborům zástupci karlovarských dobrovolných hasičů předali.

Celkem jich nechali vyrobit 250 kusů v hodnotě více než 300 tisíc korun. V době, kdy tyto stejnokroje byly vyrobené a měly se začít rozdávat hasičům v kraji, ale zasáhly Liberecký a Ústecký kraj bleskové povodně. Voda se tak nevyhnula ani tamním dobrovolným hasičským sborům, kterým často poškodila či zcela zničila veškeré vybavení. Z popudu velitele dobrovolných hasičů v Chodově Jiřího Kisse proto všechny připravené pracovní stejnokroje místo hasičům v Karlovarském kraji poslouží hasičům ze severních Čech. „Kontaktovali jsme všechny sbory v našem kraji, které měly tyto stejnokroje získat. Všichni bez výjimky souhlasili s tím, že stejnokroje darujeme hasičům z Liberecka a Ústecka,“ uvedl Jiří Kiss.

Společně s krajským starostou dobrovolných hasičů Petrem Jelínkem po dohodě s hasiči přímo z postižených oblastí vybrali sbory, které tuto pomoc potřebovaly. O dopravu daru se pak postaralo město Chodov, které poskytlo auto. „Nebyl problém uvolnit automobil, který potřebnou pomoc rozvezl přímo jednotlivým sborům až na místo,“ řekl starosta Chodova Josef Hora.

Nebyla to jediná forma pomoci, pro kterou se dobrovolní hasiči z Karlovarského kraje rozhodli. Iniciovali například sbírky dalšího potřebného materiálu a zajistili i jeho odvoz nebo dobrovolníci vyrazili do nejvíce postižených oblastí, kde ve volném čase odstraňovali následky povodní.