Nabídku zajišťování stravování ve školních jídelnách v Sokolově soukromou firmou se zabývala tento týden sokolovská městská rada. „Společnost má zájem si pronajmout vyvařovnu v sokolovské 5. základní škole. Odtud by zásobovala jídlem další jídelny,“ uvedl místostarosta města Zdeněk Berka. „O záměru zatím diskutujeme, chceme jej projednat i se samotnými řediteli škol. Ti musí zhodnotit, zda to bude pro ně výhodné,“ řekl Berka.
Podle vedení města by se případné změny měly týkat menších školních jídelen ve městě. „V současné době to ale pro nás není stěžejní záležitost. Pouze jednáme o nabídce. Například máme dobré zkušenosti s výdejnou ve 2. základní škole v Sokolově,“ doplnil starosta města Karel Jakobec. „Samozřejmě si jako jednu z podmínek stanovíme převzetí veškerého personálu,“ zdůraznil.