Záměr ukončit své působení ve vedení Taneční školy v Sokolově oznámil letos její majitel taneční mistr Josef Kábrt. „Taneční škola Josefa Kábrta pojede ještě v roce 2007 až 2008. Ofociálně skončím 1. července 2008. Můj nástupce, kterých je více, však bude znám ještě letos v září,“ uvedl Kábrt.
„Zápisy do všech kurzů naší školy pro příští školní rok se uskuteční 12. – 13. září v prostorách domu kultury,“ upřesnil s tím, že bližší podrobnosti získají zájemci na telefonních číslech 352 602397, nebo 728 051386. S činností taneční školy se mohou lidé seznámit i na stránkách www.sweb.cz/kabrt.ts.
Josef Kábrt působí v taneční oblasti v regionu od roku 1954, kdy ve městě jako učitel tělesné výchovy, založil Soubor lidových písní a tanců. Prvními členy byli horničtí učni z Královského Pořičí, studenti Střední průmyslové školy Loket a dívky ze sokolovských učňovských škol. V průběhu let se nabídka tanců rozšířila o národně - společenské tance, moderní tance a country-taneční styl. Dnes se v průběhu každého školního roku vystřídá více jak 600 dětí, mládeže a dospělých v různých formách výuky