Sokolovští radní schválili a doporučili zastupitelům zrušení Centra ucelené rehabilitace a sociálního klastru. Organizace měla za úkol pomáhat v integraci postižených osob.

Funguje teprve několik měsíců, ale od března, kdy vznikla, neměla jediného klienta. Podle návrhu radních převezme budovu a další služby občanské sdružení Chráněné bydlení.„Myslíme si, že jistota, že sociální klastr bude dělat činnost, pro kterou vznikl, je větší u Chráněného bydlení, vzhledem ke kontaktům a zkušenostem, které má. Navíc neziskové organizace mají větší šanci získat dotace nebo sponzorské dary než jakákoli příspěvková organizace,“ uvedl k navrhované změně sokolovský starosta Karel Jakobec.

Město si od centra i sousedního Chráněného bydlení, které poskytuje služby, ubytování i vzdělávání postiženým, nechalo zpracovat návrh dalšího využití Centra ucelené rehabilitace. Z nich dala rada přednost právě Chráněnému bydlení. Vybudování centra stálo osm milionů korun, z toho 80 procent šlo z dotace. Také část financování měly zajistit dotace na sociální programy z Evropské unie. Ty se ale zatím nerozběhly, a centrum tak dotuje hlavně samo město. S dotacemi se podle Jakobce počítá i nadále, zhruba ve výši dvou milionů korun ročně.

Sokolovská radnice ale především usiluje o to, aby centrum nějaké sociální služby vůbec poskytovalo. Město se tak chce vyhnout tomu, aby kvůli neplnění podmínek dotace muselo dotaci vracet. O změně musí rozhodnout zastupitelé