Děti do patnácti let ztrácejí zájem o knihovnu. V rozhovoru pro Deník to řekla Ema Reismüllerová z Městské knihovny v Sokolově.

Spolupracuje MěK Sokolov s některými dalšími knihovnami?
Městská knihovna Sokolov je Krajskou knihovnou v Karlových Varech pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Znamená to, že všem veřejným knihovnám poskytujeme konzultační a metodické služby a pro obecní knihovny navíc zajišťujeme nákup, zpracování a distribuci cirkulačního knihovního fondu. Takže to znamená, že samozřejmě spolupracujeme se všemi veřejnými knihovnami na Sokolovsku a také s Krajskou knihovnou Karlovy Vary.

Knihovnám v poslední době opět přibývá čtenářů, ale spíše těch starších. Každoročně pak klesá počet pravidelných návštěvníků mladších patnácti let. Jaký je trend v knihovně v Sokolově?
Tady je trochu rozdíl mezi pojmem čtenář a návštěvník. Počet čtenářů mladších patnácti let již několik roků mírně, ale přece klesá. Je to dáno tím, že počet dětí obecně stále klesá, a také tím, že v dnešní konzumní společnosti čtou děti méně. I přes veškerou snahu knihoven a jistě i pedagogů ve školách a v neposlední řadě i rodičů přivést děti ke knize dávají děti a mládež přednost počítačům, internetu a televizi. Jinak počet pravidelných návštěvníků mírně stoupá. To proto, že do návštěvníků zahrnujeme i děti, které chodí do knihovny na internet. Je to spojeno s tím, že postupem doby knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale umožňují dětem a mládeži získávat informace i z jiných zdrojů.

Čím a jak ´svádíte boj´ o čtenáře?
Lákat začínáme již ty nejmenší děti formou akcí pro mateřinky. Při nich se děti seznamují s knihovnou a s knihami. Vždy po těchto akcích se přijdou některé děti s rodiči do knihovny přihlásit, protože si moc přejí navštěvovat knihovnu a půjčovat si publikace. Také třídám ze ZŠ nabízíme návštěvu knihovny. Ty se seznámí s tím, jak to v knihovně chodí, za jakých podmínek se lze přihlásit. Snažíme se jim vysvětlit, jak je důležité číst pro rozvíjení slovní zásoby a vlastní fantazie.
Snažíme se o to, aby v knihovně děti i dospělí, kromě toho, že si půjčí knihy, mohli také příjemně strávit svůj volný čas. Aby si u nás každý našel něco, co by ho zajímalo. Proto například pro dospělé pořádáme každý měsíc besedy na nejrůznější témata. Pro děti jsme začali pořádat kreativní semináře, kde se mohou učit tvůrčímu psaní nebo hraní na méně známé hudební nástroje, mohou si zkusit hrát divadlo nebo malovat různými technikami či si vyzkoušet práci novináře.

Nezapomínáte ani na handicapované čtenáře?
Všechny služby knihovny chceme zpřístupňovat i handicapovaným občanům. Realizujeme pro ně každý měsíc rozvoz knih. Dále poskytujeme služby oddělení pro nevidomé a slabozraké a také chodíme každý měsíc předčítat z knih do Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově.