Další trasy pro cyklisty mají vzniknout v regionu. Z finančních prostředků 15 miliard korun, které vláda před lety přislíbila na zahlazení těžby, se má začít stavět nová cyklostezka Sokolov – Kynšperk. V loňském roce byla dokončena další část trasy pro cyklisty protínající centrum města. Sokolovští radní zároveň usilují o úpravu nábřeží řeky Ohře.
Prioritou je odstranění parovodu od kláštera směrem k lesoparku Bohemie v Sokolově. Společně se zakopáním parovodu má být vyřešena i protipovodňová ochrana přilehlé městské části včetně Starého náměstí.
„Finanční prostředky na protipovodňová opatření budeme žádat ze státního rozpočtu,“ uvedl sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák.
Místo parovodních trubek by v budoucnu podél řeky mohla vést právě cyklostezka.
Podle radních je při úpravách nutné zohlednit i další navazující akce. Tou nejvýznamnější je plánovaná přestavba Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově.
„V úseku, kde se řeka propojuje s Lobezským potokem, nedaleko mostu přes Ohři, necháme postavit lávku. Dosud někteří lidé přelézají právě ty nevzhledné parovodní trubky a riskují zdraví,“ doplnil starosta města Karel Jakobec.
Podle prvotních hrubých odhadů by se náklady na realizaci úprav podél břehu řeky Ohře ve zmiňovaném úseku měly pohybovat v rozmezí od sta až do dvou set milionů korun