V předchozích dnech byla domluvena stěžejní spolupráce se základními a středními školami v celém Karlovarském kraji, které budou zapojeny do projektu.

K tomu proběhla v obřadní síni Městského úřadu Cheb zahajovací konference k projektu. Konference se zúčastnili zástupci škol, CHKO Slavkovský les, ekocenter, města Chebu, Krajského úřadu Karlovarského kraje a další.

V první části konference informovali zástupci OHK Cheb a partnerských organizací Hospodářské a sociální rady Sokolovska a ISŠTE Sokolov účastníky o průběhu a především cílech projektu.

V další části se konference zabývala konkrétní situací v oblasti environmentálního vzdělávání, které podle odborníků není v současnosti v kraji řešeno systémově. Velmi podnětný byl příspěvek Radmily Benešové ze ZŠ Hranice o ekologické výchově na této škole, která se jako jediná v našem kraji pyšní titulem Ekoškola. Práci ekocentra v Mostě velmi poutavě představila Milena Vágnerová a blok uzavřel Petr Krása s informací o tom, jaké akce pro veřejnost realizuje Správa CHKO Slavkovský les. Některé z prezentací naleznete na www.ohkcheb.cz.

Dalším krokem v projektu bude vytvoření metodiky, která se od září tohoto roku začne ověřovat na pilotních školách v kraji. „Naše budoucnost je v systému ekologické výchovy a vzdělávání s návazností na zaměstnavatele, který může být důležitou částí hospodářství kraje. Proto projekt považujeme za stěžejní pro orientaci a další uplatnění žáků ZŠ a především SŠ v našem kraji,“ řekl Stanislav Kříž, ředitel OHK Cheb.

Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (red)