Dárců krve na Sokolovsku přibývá. Potvrzuje to Český červený kříž, k jehož hlavním činnostem zajištění bezplatného dárcovství krve patří.
Celkem Český červený kříž ocenil loni 305 lidí, z nichž 140 získalo bronzovou medaili za deset bezplatných odběrů. Dalších 110 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili za 20 odběrů a 55 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů.

Zlaté kříže třetí třídy za 80 odběrů obdržel patnáct dárců krve. „Loni jsme uskutečnili přesně 5 596 bezpříspěvkových odběrů krve. Nově registrovaných dárců bylo 282,“ uvedla ředitelka Českého červeného kříže Karlovy Vary Věra Sládková. „Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk.

Z toho důvodu Červený kříž oceňuje dárce právě medailemi Jana Janského a Zlatými kříži,“ poznamenala ředitelka s tím, že bohužel se loni nepodařilo založit Klub dárců krve. „Jeho cílem by bylo umožnit nejen vzájemné setkávání dárců, ale také jim nabídnout zajímavé kulturní a vzdělávací aktivity. Smyslem by měla být i podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a morální ocenění dárců,“ doplnila Sládková.