Sokolov/ Zhruba třicet umělecky ozdobených krychlí by mělo zdobit město Sokolov. Město nechá vyrobit třicet rámů, které by měli dotvořit pozvaní umělci. Nápad je součástí projektu Nová tvář Sokolovska, který město letos chystá.
“S nápadem přišel ředitel Městského domu kultury Jan Strejcovský. Kostry krychlí o hraně 2,5 metru, se umístí po městě a budou pozváni umělci, aby je dotvořili podle svých představ,“ uvedl sokolovský místostarosta Zdeněk Berka.
Jde o podobný princip jako u sochařských workshopů, které pořádají některá města. Například v pražských ulicích se objevovali ozdobené sochy krav.
Jak ale připomněl Berka, dřevěné konstrukce krychlí o takové velikosti bude třeba kvůli bezpečnosti postavit velmi precizně.
Město už vypsalo tendr na zajištění projektu Nová tvář Sokolovska. Ten obsahuje jednak výrobu propagačních materiálů, DVD či map, ale také výstavy fotografií nebo právě projekt Umění v kostce.
Cílem je zviditelnit město i z pohledu turistiky. Na financování získalo město dotaci tři miliony korun.
Komise pro cestovní ruch rovněž vyzvala vedení města, aby v rámci propagace turistického ruchu hledala nová propagační hesla, která by byla zapamatovatelná a popisovala možnosti turistiky v Sokolově a okolí.
Sokolov se dlouhodobě snaží prezentovat jako město sportu a rekreace. Investuje proto nejen do nových sportovišť, ale i například do cyklostezek.
Stále ale naráží na zkreslený pohled z minulých dob, kdy bylo město řazeno mezi nehostinná hornická města.⋌(dur)