Lesy České republiky zabránily i přes nepříznivou prognózu kůrovcové kalamitě, která hrozila především po orkánu Kyrill. Uvedl to mluvčí Lesů ČR Radek Drahný. Přesto především v Karlovarském a Plzeňském kraji zůstává kůrovec velkou hrozbou lesních porostů.

Vzhledem k množství kůrovců připravených k jarnímu rojení lesníci očekávali, že kůrovec letos napadne 1 500 000 m³ dřeva. Situace je ale příznivější. „Díky řadě přijatých preventivních opatření jsme zpracovali pouhých 1 008 000 m³ dřeva. Naši pracovníci opravdu situaci s kůrovcem nepodcenili a systematicky se celý rok aktivně věnovali vyhledávání kůrovcových ohnisek, která by ohrozila okolní les. Touto cílenou péčí a následnou včasnou asanací tak více než 400 000 stromů zůstane žít,“ uvedl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky.

V průběhu zimních měsíců lesníci podle Drahného dohledávali v porostech stromy, které byly napadeny v předešlém roce. Od února postupně instalovali na vhodných místech takzvané lapáky, záměrně pokácené zdravé stromy, které se následně staly pastí na kůrovce. „Těchto lapáků jsme nakonec pokáceli 230 000 kusů. Jako lapáky jsme v maximální možné míře využívali také vichřicemi pokácené stromy. Šíření kůrovce měly zabránit feromonové lapače, kterých bylo instalováno na 48 000 kusů. Základem prevence však bylo napadené dřevo co nejrychleji zpracovat a odvézt z lesa tak, aby líhnoucí se brouci nemohli ohrozit zdravé stojící stromy,“ uvedl mluvčí. „Výsledkem je, že na třech čtvrtinách námi spravovaného území se situace s kůrovcem zlepšila nebo nezhoršila,“ poznamenal.

Jsou ale i regiony, kde se letos kůrovec rozmnožil, a to především v Karlovarském a Plzeňském kraji. „Jde o oblasti, které byly v největší míře poničeny orkánem Kyrill. V těchto regionech budeme muset zejména v příštím roce skutečně důslednou prevencí zabránit masivnímu rozšíření. Na základě letošního vývoje se i pro příští rok dá očekávat zhruba 1 500 000 m³ kůrovcem napadeného dřeva. Pokud budou preventivní opatření tak efektivní jako letos, je reálná šance, že toho číslo bude opět pouze kolem jednoho milionu m³,“ doplnil Drahný.