Sokolov - Mezilidské vztahy. To bývá hlavní téma, o němž si chtějí popovídat lidé volající na Linku naděje. Tu provozuje Centrum protidrogové prevence v Sokolově. Kromě rodinných a partnerských problémů je ale zajímá také názor odborníka na drogy. Nejčastěji chtějí vědět, co mají dělat, když se jejich blízký zaplete s omamnými či psychotropními látkami.
„Kvůli drogám číslo naší linky vytočí tak jedna třetina volajících. Když požádají o radu nebo pomoc, společně hledáme nejvhodnější řešení a východiska. Také jim předáme kontakty na specialisty, kteří se o ně dál postarají,“ vysvětlila Emilie Müllerová z Centra protidrogové prevence v Sokolově.
Pracovníci Linky naděje absolvovali speciální výcvikové kurzy a vědí, jak se mají zachovat v případě krizové situace. „K velmi obtížným hovorům patří ty, kdy volající mluví o sebevražedném úmyslu nebo o sexuálním zneužívání nezletilých či domácím násilí. Naštěstí tyto typy hovorů nepřevažují,“ sdělila s tím, že všichni klienti mají zaručenou diskrétnost a anonymitu.
„Naše linka nabízí službu pouze v pracovní dny. Že to není nepřetržitě, je trochu nevýhoda. Dostane–li se člověk náhle do obtížné situace a sám nenalézá řešení, pak obvykle potřebuje pomoci ihned,“ doplnila Müllerová s tím, že časové prodloužení linky je závislé na financích. „Je to otázka budoucnosti,“ podotkla.
Lidé, kteří se někdy s depresivními stavy potýkali, podobné služby vítají. „Když jsem se mohl někomu vypovídat a říci, co mě tíží, pokaždé se mi trochu ulevilo,“ přiznal 28letý Jakub, který se v minulosti z depresí léčil.