Sokolovská městská rada definitivně schválila logo města, které bude město používat zejména v propagačních a turistických materiálech. Logo,tvoří zelený obdélník, v jehož pravé části je vykrojen obrys mapy Sokolovska s nápisem Sokolov. Podle sokolovského starosty Karla Jakobce si město nechá nové logo zaregistrovat.

Odbor školství a kultury navíc musí připravit podrobný manuál, který bude určovat, v jaké podobě a jak se logo bude moci používat. „Některé grafické manuály jsou velmi obsáhlé, chceme být stručnější a určit jen hlavní zásady,“ uvedl Jakobec.

Nové logo by se postupně mělo objevovat na propagačních materiálech města, turistických průvodcích nebo i hlavičkových obálkách města. Jeho užívání sice nebude tak striktně omezeno jako u městského znaku, ale i tak bude muset žadatel vždy požádat o souhlas radnici.

„Vybrané logo budeme tisknout i na našich tiskopisech. Výměna bude samozřejmě postupná. Zatím zpracujeme ty, které již máme předtištěné,“ doplnil místostarosta města Zdeněk Berka. Loga si nechávají města zpracovávat zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti. Zejména pro turistické návštěvníky urychluje orientaci. Logo má jak Karlovarský kraj, tak například i město Chodov.

Sokolovské logo vzešlo z loňské soutěže námětů středoškolských studentů. Jeho autorem je Jan Samec nejmladší ze známé karlovarské umělecké rodiny. Definitivní podobu dalo logu grafické studio Lumen. Jeho obsahem je především poloha města na mapě, barvy jsou převzaty z městského znaku a praporu.