Týden strávila fyzioterapeutka z Paříže Laurence Dantan v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Tam se denně setkávala s jednotlivými manažery zařízení a pracovníky v administrativě. Společně diskutovali o strategii zdravotnického zařízení, o plánování, probírali oblasti řízení lidských zdrojů, finanční řízení a řízení kvality. O překlad se staraly studentky gymnázia v Sokolově.
„Fyzioterapeutka měla možnost také vidět práci zdravotnického personálu na oddělení a navštívít spolu s vrchní sestrou domácí péče pacienty v jejich domácím prostředí. Kromě našeho zařízení ještě navštívila Fakultní nemocnici v Ostravě a nemocnici v Třebíči,“ uvedla k pobytu francouzky jednatelka dolnorychnovského domu ošetřovatelské péče Magdaléna Scholzová. „Zjištění a závěry ze stáže v České republice, tedy i z našeho bude tento týden Laurence Dantan přednášet v Madridu, kde se koná konference všech účastníků letošního HOPE programu,“ doplnila jednatelka.
HOPE programy každoročně organizuje asociace národních nemocničních organizací v členských státech Evropské Unie, jejímž členem je také Asociace nemocnic České republiky.
Program je určen pro manažery zdravotnických zařízení, pro manažery zdravotníky i nezdravotníky, nejedná se o medicínský program, a trvá 5 týdnů.