První on-line poradnu zabývající se sociální sférou života lidí s duševním onemocněním zprovoznilo tento týden na stránkách www.stopstigma.cz Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CPRDZ).

Vyplnilo tak podle ředitelky centra Barbory Wenigové jednu z mezer v síti o pacienty s diagnózami, jako jsou například deprese, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, neurotické poruchy či drogové závislosti. „Nová poradna byla otevřena v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a je určena lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým,“ uvedla ředitelka. Konstatovala, že všichni občané by měli mít rovný přístup ke svým právům a povinnostem. „Bohužel pro lidi s duševním onemocněním to zatím příliš neplatí,“ řekla.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v ČR bylo v roce 2008 propuštěno z psychiatrických oddělení nemocnic a léčeben v České republice celkem 55 625 duševně nemocných. Jejich začlenění do společnosti je však podle CPRDZ vzhledem k děravé síti sociálních služeb velmi složité. „Většina z nich totiž potřebuje pomoci v dalším životě, především pak ve styku s úřady, s bydlením, s volnočasovými aktivitami, ale i se zaměstnáním. A právě specialistka v naší on-line sociální poradně je připravena jim s těmito problémy poradit,“ dodalaWenigová.

Psychiatrická onemocnění představují v rozvinutých státech největší společensko-ekonomickou zátěž. Česká republika je podle údajů Světové zdravotnické organizace na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho čtyřicet procent zameškaných dní mají na svědomí právě duševní choroby. Hlavní příčinou je nedostatek rehabilitačních služeb zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsudků široké veřejnosti.