„Až deset tisíc korun pokuty hrozí tomu, kdo má neplatný doklad totožnosti,“ upozorňuje tajemnice sokolovské radnice Miroslava Kurcová.
Na konci letošního roku totiž končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů - narůžovělých karet, vydávaných do 31. prosince 2003. „Těm, kteří tuto povinnost nesplní, hrozí kromě pokuty i to, že s neplatným průkazem budou mít po Novém roce potíže na poště či při cestování,“ řekla.
Lidé, kterých se výměna týká, by si měli o nový průkaz zažádat co možná nejdříve. „Nejpozději ale do konce listopadu. Lhůta pro vydání průkazu totiž činí třicet dnů,“ doplnila sokolovská matrikářka Hana Kokošková.
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá žádný správní poplatek. Výměna se netýká pouze občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud v jejich průkazu není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
Ministerstvo vnitra zároveň upozorňuje, že kvůli převodu na vyšší operační systém budou mít všechny úřady v České republice omezen provoz. „Od čtvrtka 4. září do pondělí 8. září bude omezen systém evidence obyvatel, občanských průkazů či cestovních dokladů,“ upozornil ředitel odboru správních činností Zdeněk Němec.