Zdravotní sestry ze sokolovské nemocnice se rozhodly vzepřít vzrůstající agresivitě pacientů. Začaly navštěvovat kurzy základní sebeobrany, kde se pod vedením dvou zkušených policejních instruktorů učí čelit fyzickému napadení ze strany agresorů. Na oplátku zdravotní sestry budou policisty zdokonalovat v poskytování první pomoci.

„Naše děvčata docházejí na kurzy sebeobrany od půlky května. Napadlo mě, že prevence proti případnému fyzickému napadení není na škodu. Zaznamenáváme zatím pouze slovní útoky, ale nikdy nevíme, zda nepřejdou v tvrdší formu napadení. Samozřejmě v závažnějších případech voláme policii a útočníci se většinou při pohledu na uniformu zklidní. Verbálně napadají personál většinou pacienti pod vlivem alkoholu nebo drog,“ řekla náměstkyně ošetřovatelské péče Taťána Fousová. Jak dále dodala, k napadání dochází ve většině případů na centrálním příjmu a chirurgické ambulanci, většinou v nočních hodinách.

Policejní instruktoři, kteří výcvik vedou, mají bohaté zkušenosti s agresivními jedinci i skupinami. Přicházejí s nimi do styku při běžném výkonu služby. Snaží se proto ženám vštěpit základní prvky sebeobrany, tak aby útočníka zpacifikovaly, popřípadě odvrátily jeho útok a uchýlily se do bezpečí.
„Snažíme se naučit zdravotní sestry základy sebeobrany při napadení. Simulujeme modelové situace, kdy se snaží útočník zaútočit nožem, úderem ruky nebo jiným předmětem. Další vyprošťovací hmaty a chvaty vedou k uvolnění z nenadálého sevření těla nebo chycení za ruce,“ sdělil jeden z policejních instruktorů Dan Krhút.

Zhruba dvacet zdravotních sester navštěvuje kurzy dvakrát týdně a jsou nadšené. „Sebeobranu navštěvuji ráda a zamlouvá se mi. Instruktoři jsou vstřícní a trpěliví. Dělám to hlavně kvůli své bezpečnosti v práci, ale dá se to určitě využít i v běžném životě. To, co nás zde policisté naučí, je třeba si neustále opakovat, a tak to zkouším i doma na manželovi,“ uvedla jedna ze sester sokolovské nemocnice.

„Kurzy potrvají do poloviny července. Poté na přelomu září a října budeme v terénu zdokonalovat policisty v poskytování první pomoci,“ dodala Taťána Fousová.