Nad množstvím odpadu povalujícího se u popelnic na sídlištích klejí obyvatelé panelových domů v Sokolově. Může za to podle nich nedostatek kontejnerů a také lidé, kteří bez ostychu vyhodí odpad mimo kontejnery. „Nepořádek akorát hyzdí sídliště. Kontejnery jsou napěchované odpadem a hromady pak leží vedle. Hrůza,“ řekla Lenka Dudášová ze Sokolova.

Zastupitelé už mají na stole několik návrhů, jak situaci řešit. Vypadá to, že město začne v příštím roce budovat uzamykatelné přístřešky na odpadové nádoby. Problém u takovýchto přístřešků však vidí radnice v tom, že občané budou mít tendenci hromadit zde ještě větší množství odpadu. Hovoří o tom zkušenost z jiných měst a obcí. Sokolovská radnice má však několik variant, jak tomu zabránit. Jednou z možností je zvýšený dohled ze strany domovníka nebo kamerového systému. Jinou možností, mnohem zajímavější pro občany, by měl být pobídkový systém Sokolovských technických služeb. „Každý, kdo bude mít nejhezčeji uklizené kontejnerové stání, dostane roční odměnu. V případě pěti tisíc korun to bude pro nájemníky zajímavá částka, která jim pomůže zaplatit kontejner,“ řekl starosta Sokolova Karel Jakobec. Podmínkou je, aby uvedený přístřešek měl někdo na starost a měl ho od města v takzvané výpůjčce. „Především musejí mít zájem sami lidé. Vytipujeme toho, kdo si bude chtít vzít přístřešek do výpůjčky. Princip je podobný jako u dětských hřišť. Prostě se o něj bude starat,“ poznamenal místostarosta města Jaromír Dvořák s tím, že pokud návrh zastupitelé schválí, investuje město příští rok do přístřešků 200 tisíc korun.

Problém by mělo vyřešit i vybudování dalšího sběrného dvora na sídlišti Michal, kde budou moci lidé odložit nepotřebné věci, jako je například nábytek. Netýká se to však nebezpečného odpadu. Ten je možné odevzdat v areálu Sokolovských technických služeb. „Občan Sokolova by měl svoz odpadu do sběrného dvora zdarma. Musel by prokázat trvalé bydliště občanským průkazem. Svoz bude mít určité omezující prvky, aby toho lidé nezneužívali a třeba nerušili své popelnice. Také firmy by mohly kontejner zahltit nekontrolovatelným množstvím odpadu,“ dodal Dvořák. Dá návrh na 100 kilogramů odpadu na sokolovského občana za měsíc.