Vytopené sklepy, škody v řádech statisíců. Takové následky si v Sokolově vyžádaly záplavy z ledna tohoto roku. Rozvířily však také diskuzi o potřebě nové protipovodňové infrastruktury.

„Město tehdy pěkně zaspalo. Nebýt dobrovolníků, co mi pomáhali pytlovat, nevím, jak by to tenkrát dopadlo,“ řekla provozovatelka podniku Maska Pub Petra Řezníčková. Hospoda ležela jen několik desítek metrů od řeky a zvýšená hladina Ohře ji přímo ohrožovala.

Vedení města se rozhodlo na vyčítavé hlasy reagovat. Nechalo si zpracovat studii protipovodňové ochrany, která počítá s řadou terénních úprav. Po obou stranách pěšího mostu přes Ohři by měly vyrůst zemní valy. Radnice si od této stavby slibuje především ochranu domů v ulici J. K. Tyla, které se pravidelně stávají obětí velké vody. „Snad se konečně něco začne dělat. V lednu nás voda vytopila během několika hodin,“ sdělil Radovan Pták, který v jednom z dotčených domů bydlí. Podle jeho názoru situaci částečně zavinila nevhodná manipulace s hladinou přehrady Skalka.

O improvizovanou protipovodňovou ochranu se již dříve pokusil majitel restaurace Vagabundo. Mezi řekou a svým podnikem nechal navršit hliněný val. „Použitý materiál však byl zcela nevhodný. Navíc dotyčný neprojednal stavbu s vlastníkem pozemku, kterým je město,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec a dodal, že majitel restaurace byl již vyzván k odstranění stavby.

Další opatření se budou týkat Lobezského potoka. Na nábřeží Petra Bezruče radnice počítá s navýšením pravého břehu až ke kostelu sv. Tomáše. Dále po proudu by mělo navazovat mobilní hrazení. Výstavba začne v horizontu několika měsíců. Většina nákladů půjde z programu Ministerstva zemědělství na podporu prevence před povodněmi. „Bydlíme na kopci a nebezpečí záplav nám přímo nehrozí. Přesto si myslím, že je důležité, aby město bylo schopné ochránit své občany,“ sdělila Věra Jelínková.

Město nyní uvažuje o výstavbě bytů na Jižním lomu směrem na Citice. V takovém případě by bylo nezbytné připravit další protipovodňové projekty. (vb)