Situace s parkováním v Sokolově by se měla do čtyř až osmi let výrazně zlepšit. Tento problém je jednou z hlavních priorit sokolovské radnice, a proto si město nechalo zpracovat rozsáhlou studii. Ta detailně mapuje stav v jednotlivých lokalitách, včetně návrhů řešení.
„Tento dokument je stěžejním materiálem v Programu sociálního a ekonomického rozvoje města. Odbor správy majetku připravuje pro zastupitelstvo celkový plán, jak v Sokolově dále postupovat. Bereme tedy, že parkování je oblastí, které se město musí v příštích čtyřech až osmi letech věnovat prioritně,“ řekl sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák.
Z již zpracované studie vyplývá, že zdaleka nejhorší je situace na sídlišti Michal. Tam nemá podle studie kde zaparkovat každý druhý řidič, což vede k masivnímu porušování dopravních předpisů. Jednou z variant, jak neutěšenou situaci vyřešit, je vybudování velkých záchytných parkovišť.
Město již vytipovalo několik míst, kde by velkokapacitní parkoviště pro několik stovek aut mohla v příštích letech vyrůst. Jedná se například o volnou plochu na východním okraji sídliště za bývalou pekárnou nebo o prostranství v sousedství Penny marketu.
„Počítáme, že Sokolov bude rozdělen do několika lokalit. Parkoviště musí být rozmístěna tak, aby tam člověk došel do pěti, maximálně sedmi minut. Záchytné parkoviště musí být samozřejmě hlídané, takže tam minimálně musí být kamery, osvětlení a závora,“ vysvětlil Dvořák.
Na toto téma již v letošním roce svolali radní diskusi s obyvateli sídliště Michal. Navrhovaná řešení se však některým občanům nelíbí. „Pokud automobil nebudu mít zaparkovaný u domu, nemám nad ním dostatečnou kontrolu. Obávám se krádeží. Lokalita nad pekárnou je odlehlá,” uvedl jeden z přítomných, Štefan Kanaloš.
Parkování na záchytných parkovištích má být i zpoplatněno. Nemělo by se prý jednat o vysoké částky.
„Počítám, že to bude tak tři sta až pět set korun ročně,“ upřesnil Dvořák. Veškeré návrhy jsou zájemcům k dispozici na internetových stránkách města www.sokolov.cz pod odkazem Rozvojové plány v sekci Samospráva města.