První kroky ke zlepšení parkování chce sokolovská radnice podniknout již v příštím roce. Už v minulém volebním období si nechal Sokolov vypracovat rozsáhlou studii, která detailně mapuje současný stav v jednotlivých lokalitách města. Součástí materiálu jsou i návrhy možných řešení. Na základě této studie se pak nyní zpracovává variantní plán výstavby nových parkovacích ploch v následujících letech.
„Nejpozději v březnu bychom už měli schvalovat, které konkrétní plochy by mohly být využívány pro parkování a kde by se parkoviště mohla budovat,“ uvedl sokolovský starosta Karel Jakobec.
V průběhu příštího roku se už navíc počítá i se samotnou výstavbou prvních nových parkovišť. V nedávno schváleném rozpočtu jsou na to vyčleněny potřebné prostředky.
„Prioritou je zlepšit parkování v oblasti u polikliniky a gymnázia, “ upřesnil Jakobec.
Z již zpracované studie vyplývá, že zdaleka nejhorší je situace na velkých sídlištích, především na Michalu. Jednou z variant, jak neutěšenou situaci vyřešit, je budování velkých záchytných parkovišť. Největším problémem ale asi bude najít pro ně vhodná místa. Město před časem pro tyto účely vytipovalo například volnou plochu na východním okraji sídliště Michal za bývalou pekárnou, ale tento návrh narazil na značný odpor lidí žijících v okolí.
„Budeme to mít dost z ruky. Nevíme, jestli tam budeme ochotni parkovat,“ takové názory zaznívaly na společné schůzce s obyvateli zmíněného sídliště, svolané sokolovskými radními.
Záchytné parkoviště zde proto s největší pravděpodobností nevznikne a budou se hledat jiné vhodné plochy.
Celá studie týkající se parkování v Sokolově je případným zájemcům k dispozici na sokolovských internetových stránkách www.sokolov.cz pod odkazem Rozvojové plány v sekci Samospráva města Sokolova.