V jídelně vyslechli ve čtvrtek odpoledne klienti Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově kulturní program, který pro ně připravili dobrovolnice z občanského sdružení Střípky, členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Sokolovska. Původně se měli všichni sejít na zahradě dolnorychnovského zařízení k posezení u ohně k opékání vuřtů a grilování. Plány však organizátorům překazilo proměnlivé a deštivé počasí.
„Nemohli jsme riskovat zdraví seniorů. Pršelo v několika minutových intervalech, a proto jsme program raději přesunuli do jídelny,“ řekla zakládající členka sdružení Střípky Renata Nečová.
Smyslem akce bylo setkání lidí bez ohledu na zdravotní či sociální postižení.
Hlavním organizátorem bylo nově vzniklé Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr v Sokolově, které má ve své náplni i propojení všech poskytovatelů sociálních služeb s působností pro město Sokolov.