Další krok k dodržování pořádku ve městě učinila radnice v Sokolově. Zpřísní proto vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem. Obyvatelé domů budou nově platit za to, když budou mít kolem popelnic nepořádek. Náklady na jeho úklid svozovou firmou bude město účtovat nájemcům popelnic.
„Podle našeho názoru by mělo být v zájmu obyvatel, kteří si popelnice najímají, aby bylo kolem nich čisto. To se bude týkat i odpadu, který k popelnicím nepatří, například kusy nábytku a podobně,“ uvedl sokolovský starosta Karel Jakobec. „Pokud bude mít sdružení nájemníků zájem, umožníme jim, aby si popelnice zamykali. Firma, která bude popelnice vyvážet, bude mít universální klíč, stejně jako nájemníci,“ řekl starosta.
Úprava vyhlášky vychází z toho, že většinou je nepořádek právě dílem obyvatel okolních domů. „O konečné podobě vyhlášky včetně termínu, odkdy bude platit, rozhodnou v září zastupitelé,“ dodal Jakobec.
Se zpřísněním podmínek souhlasí i námi oslovení obyvatelé. „Alespoň si každý bude pořádek u popelnic hlídat,“ uvedla Jana Vondráčková ze sídliště Vítězná.
Radnice v Sokolově se v případě tohoto opatření inspirovala městem Ostrov. Tam funguje již několik let.
„Neříkám, že je to u nás úplně bez problémů. Občas se najde nějaký případ. Protože si ale lidé za svoz odpadu musí připlácet, dávají si pozor na ty, kteří by do jejich kontejneru odpad odhazovali,“ řekl ostrovský místostarosta Milan Matějka. „U nás to funguje tak, že pokud mají nájemníci nasmlouvány například dva svozy týdně a mají kolem kontejnerů nepořádek, technické služby to nafotí a následně naúčtují dva a půl svozu,“ uvedl příklad místostarosta.
Sokolovští radní schválili dodatek smlouvy s technickými službami Sotes o odvozu separovaného odpadu, který od počátku září zvyšuje četnost svozu papíru a plastu z jednoho na dva svozy týdně.