Sokolov/ Takzvané dlouhodobé výpůjčky pozemků nabízí občanům sokolovská radnice. Sdružení vlastníků nebo i jednotliví majitelé nemovitostí mohou tímto způsobem získat například domovní dvory či další pozemky bezprostředně sousedící s jejich obytnými budovami.
“Jedná se o možnost vytvoření zázemí, které by bylo trošku soukromnější než dosud, kdy jsou plochy volně přístupné a může tam každý vcházet a samozřejmě i ničit věci, které vlastníci těch bytových jednotek nebo nemovistostí vytvoří. My jim tímto dáváme možnost, aby se mohli o to zázemí domu starat, obhospodařovat si lavičky, starat se o pískoviště nebo dětská hřiště,“ uvedl starosta Sokolova Karel Jakobec. „Umožňujeme jim samozřejmě pozemek oplotit nějakým vkusným plotem, aby tam ostatní lidé měli přístup omezený nebo znemožněn,“ doplnil Jakobec.
Výhodou výpůjčky je pochopitelně také to, že zájemci nemusí městu za pozemek platit žádné nájemné. “My po nich nechceme v podstatě nic kromě toho, aby se o něj na vlastní náklady řádně starali, aby si tam uklízeli, sekali trávu a podobně. Město tím ušetří, i když se nejedná o nějaké horentní sumy,“ dodal starosta.
Na rozdíl od odpočinkových ploch v těsném sousedství obytných domů nefunguje podobná praxe v případě parkovacích míst.
“Co se týká parkovacích míst, ty my obecně pro soukromé účely nevyhrazujeme, protože na sídlištích a v místech s velkou hustotou obyvatel by nebylo možné, aby se dostalo na každého. Jedinou výjimku děláme v případě, kdy přijdou vlastníci bytových jednotek nebo bytové družstvo, že vytvoří parkovací místa na své náklady, čili město to nic nestojí,“ řekl místostarosta města Jaromír Dvořák.
Podobný případ zatím radnice eviduje pouze jeden. Na pozemku, který jim město bezplatně vypůjčilo na dobu dvaceti let, si svoje parkovací místa vybudovali obyvatelé Alšovy ulice na sídlišti Michal.
“Ty náklady byly ale poměrně vysoké. Vybudování jednoho parkovacího místa vyjde tak na 30 až 50 tisíc korun,“ poznamenal Dvořák.
Případů, kdy lidé získali do bezplatné výpůjčky pozemky kolem svých domů, je už naopak několik desítek.