Sokolovsko/ Velký důraz na pořádání tematických besed a ucelených programů pro školy klade Centrum protidrogové prevence v Sokolově. Důvod je prostý. První kontakty s alkoholem, kouřením či jinou drogou mají děti už v období svého raného dospívání. A právě v tomto čase jim prý preventisté mohou nejlépe pomoci.
„Programy nabízíme školám jakéhokoli typu. Běžný postup je takový, že výchovná zařízení si sama řeknou, čeho by se beseda měla týkat, co je u nich ve škole, ve třídě největším problémem,“ uvedla Emilie Müllerová z Centra protidrogové prevence v Sokolově. „Ráda bych upozornila, že neděláme přednášky, ale takzvané interaktivní besedy. S dětmi například nacvičujeme způsob, jak odmítnout drogu nebo se bránit lidem, kteří nám ji nabízejí,“ nastínila podobu společných setkání se žáky Müllerová.
A o čem si odborníci s dětmi nejčastěji povídají? „Téma může být skutečně jakékoli. U těch mladších například správný životní styl. Alkohol a kouření, tedy společensky tolerované návykové látky, jsou obvykle náplní besed pro žáky 6. a 7. ročníků,“ sdělila.
„Vyšší ročníky jsou seznámeny s riziky spojenými s užíváním látek ilegálních, tedy zakázaných. Se studenty hovoříme o celém spektru problémů, které s drogami souvisejí. Tam to ale bývá mnohem komplikovanější,“ doplnila s tím, že starší žáci už často mívají za sebou první experimenty s návykovými či psychotropními látkami a názor na drogy si již vytvořili.
„Zda je správný či nesprávný – to je otázka. Není totiž tajemstvím, že studenti na středních školách nejsou pouze experimentátoři konopí, ale mnohdy i jeho pravidelní kuřáci. Kromě konopí se také častěji zajímají o taneční drogy a pervitin,“ zdůraznila.
Sokolovské centrum spolupracuje se školami z celého regionu, mimo jiné v Sokolově, Lokti, Horním Slavkově či Kraslicích. „Bývají to základní, střední a speciální školy,“ vyjmenovala Müllerová. „Jsou však školská zařízení, kde jsem nikdy nebyla. Vysvětlení je prosté, zřejmě spolupracují s jinými preventisty,“ dodala.