Řadu případů domácího násilí řeší policisté na Sokolovsku. Podle odborníků se ale proti takovému jednání dá bránit.

Co je domácí násilí?

Trestných činů domácí násilí, nebezpečné vyhrožování anebo také nebezpečné pronásledování se nejvíce dopouštějí lidé, kteří jsou vám velmi blízcí, může jít o vašeho bývalého nebo současného partnera, o vaše dítě nebo známého. Domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Oběťmi domácího násilí jsou jak ženy, tak muži, ale i děti nebo senioři. Tento problém se týká lidí všech úrovní sociálního postavení, bez rozdílu věku, vzdělání či ekonomické situace.

Jak se projevuje

Domácí násilí je jako začarovaný kruh. Začne vzrůstajícím napětím u násilné osoby, vyvrcholí útokem na partnera a končí sliby, usmiřováním nebo omluvou. To navodí pocit, že se vlastně nic nestalo, a odsune potřebu týraného partnera násilí řešit. Vše se po čase opakuje, násilná osoba však postupně zvyšuje agresivitu. Často se setkáváme s tím, že násilí doma začalo před několika lety jednou fackou do měsíce a dnes je týraná osoba surově fyzicky napadána týden co týden.

Stalking

Při nebezpečném pronásledování neboli stalkingu jde o opakovaný nevyžádaný kontakt pronásledovatele s obětí. Pronásledovatel často psychicky útočí, vyhrožuje a vzbuzuje v oběti strach o její osobu. Může jít o opakované telefonáty, maily, SMS zprávy, snahu o osobní kontakt, fyzické sledování, vyhrožování, ničení věcí (například propíchnuté pneumatiky u auta) a jiné útoky ze strany pronásledovatele.

Jak se bránit

V případě, že pachatele nebezpečného pronásledování znáte, je nutné mu vyjádřit jasné NE!, a to například formou dopisu, který sepíše váš právník. Dopis by měl obsahovat jasný nesouhlas s jednáním pronásledovatele a informaci o možném trestním stíhání v případě, že své jednání nezmění. Sdělte blízké osobě, co se vám děje, nenechávejte si to pro sebe a uschovejte si důkazy jak o fyzickém násilí, tak i o komunikaci mezi vámi a pachatelem. U nebezpečného pronásledování se vyhněte jakémukoli kontaktu, nenechte se vyprovokovat, na nic nereagujte, měňte trasy do práce, zvyky, nechoďte za tmy sami. Pokud se cítíte ohroženi a potřebujete pomoc, obraťte se na policii. Další možností je využití služeb Intervenčního centra - poradny pro domácí násilí a jejích odborníků. V Sokolově sídlí v ulici J.K.Tyla 461, jeho pracovníci jsou pak na telefonních číslech 352 661 418 nebo 736 514 095.