Sokolovská radnice už vybrala projektanta, který má navrhnout konkrétní podobu připravovaných úprav břehu řeky Ohře na zhruba kilometrovém úseku od kapucínského kláštera k areálu Bohemia.
Z šesti uchazečů zvítězil v nedávném výběrovém řízení ten s nejlevnější nabídkovou cenou, a to ve výši 1,5 milionu korun.
V rámci úprav břehu má být především zakopáno pod zem zeleně natřené potrubí parovodu, kterým je do Sokolova přiváděno teplo z nedaleké Elektrárny Tisová.
Obří trubky totiž značně narušují vzhled celého nábřeží řeky v centru města.
Společně se zakopáním parovodu má být vyřešena i protipovodňová ochrana přilehlé městské části včetně Starého náměstí. Vše musí být navíc technicky vyřešeno tak, aby podél řeky mohla vést cyklostezka.
Podle prvotních hrubých odhadů by se náklady na realizaci úprav podél břehu řeky Ohře ve zmiňovaném úseku měly pohybovat v rozmezí od sta až do dvou set milionů korun.