Takzvanou univerzitu třetího věku otevírá Západočeská univerzita v Plzni od září letošního roku v prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Na zkoušku se otevřou dva programy zimního semestru v měsících 9 až 12 v roce 2007 a stejné i na letní semestr, který se uskuteční v měsících 2 až 5 v roce 2008.
„Vyučujícími jsou ze západočeské univerzity, takže bude zajištěna vysoká kvalita výuky,“ uvedl ředitel sokolovské střední školy Josef Novotný.
První program je zaměřen na práci s počítačem. Po jeho absolvování by měli být studující schopni komunikovat prostřednictvím počítače. Druhý program je zaměřen na historii a biologii. Jeho obsah je zaměřen na Sokolovsko.
„Bližší informace podá zájemcům manažerka centra celoživotního vzdělávání naší školy Jana Peterová,“ doplnil Novotný.
Zájemci o studium se mohou hlásit ještě v průběhu tohoto měsíce na telefonních číslech 352 466 098, nebo 774 892 595.
„Počítačové kurzy jsou sice již obsazené, ale lidé se mohou ještě přihlásit na biologii a historii,“ uvedla Peterová. „Studium si neklade za cíl pouze se něco dozvědět, ale má i význam společného setkávání a výměny názorů,“ doplnila.
Programy se uskuteční formou odpoledních přednášek v rozsahu dvou a tří hodin.
Na konci školního roku 2007/ 2008 vyhodnotí západočeská univerzity výsledky obou programů. Na jejich základě pak rozhodne o otevření školy pro seniory v Sokolově natrvalo.