O změnu v sociálních službách poskytovaných městem Sokolov usilují sokolovští radní. Sociální služby by se měly podle návrhu, který musejí ještě schválit zastupitelé, postupně transformovat na neziskové organizace. Radnice si od tohoto kroku slibuje snížení podílu financování z městského rozpočtu. Organizace by mohly získávat peníze z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Toho se obává pečovatelská služba.
Podle sokolovského místostarosty Zdeňka Berky nyní město dotuje své příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb téměř 13 miliony korun ročně. Jedná se o pečovatelskou službu, chráněné dílny a nově i sociální klastr, který se ale teprve rozbíhá.
„Navrhujeme v první řadě vytvořit fond sociálních služeb, v němž by byly prostředky na sociální služby, které jsou zatím rozprostřeny v různých kapitolách rozpočtu. Dalším krokem pak má být transformace příspěvkových organizací,“ uvedl Berka.
Organizace by se měly podle návrhu do poloviny příštího roku změnit na neziskové organizace. „Termín byl zvolen tak, aby byl čas na všechny přípravy a zároveň aby organizace mohly už příští rok na podzim žádat o dotace,“ uvedl Berka.
Z příspěvkových organizací města mají nyní největší rozpočet chráněné dílny, z více než šesti milionů korun ročního rozpočtu na ně město přispívá dvěma a půl milionem. Z městských peněz je také hrazena většina rozpočtu pečovatelské služby, z necelých pěti milionů platí město bezmála čtyři miliony. Další více než dva miliony poskytuje radnice nově vzniklému sociálnímu klastru.
„Chceme, aby se podíl financování sociálních služeb změnil. Méně by mělo dávat město, více by pak organizace získávaly z dotací nebo přímo od klientů, kterým jsou podle nového zákona převáděny peníze z příspěvků na péči,“ doplnil Berka.
Vedoucí Pečovatelské služby města Sokolova Magdalena Osičková je v současné době pro odložení transformace o rok.
„Prvním aspektem je to, že se chystá novela zákona o sociálních službách, který platí od ledna letošního roku. Osud pečovatelských služeb je v současné době nejistý. Zákon je nyní nastaven tak, že jako nezisková organizace bychom nedosáhli na finanční prostředky, které potřebujeme,“ argumentuje Osičková.
„To by mělo za následek propouštění zaměstnanců. Poskytovaná péče by se tím pádem stala pro mnoho našich klientů nedostupnou. Již nyní máme co dělat, abychom s naším rozpočtem vyšli,“ říká.