To vzkázala novým i stávajícím studentům Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, která od nového školního roku začne z vlastních peněz vyplácet studentům prospěchová stipendia. Novinku zavádí škola podle ředitele Pavla Januse hned z několika důvodů. Nejen že chce motivovat žáky k lepším výsledkům, chce tak navíc nalákat nové žáky do oborů, o které už není takový zájem. „Podmínky pro vyplácení stipendií se budou lišit podle toho, zda se jedná o obor maturitní, nebo zakončený výučním listem,“ říká Janus.

Žáci maturitních stavebních, strojírenských a elektrotechnických oborů si mohou od příštího roku přijít až na 600 korun měsíčně. U oborů ekonomických a dopravních až na 500 korun. Podmínkou je, že student musí dosáhnout průměrného prospěchu 1,50. „Hodnocení předmětu nesmí být horší než chvalitebně a samozřejmě žák nesmí mít problémy s chováním nebo absencí,“ vysvětlil ředitel.

Stipendijní program je o něco mírnější u učebních oborů. Tam stačí dotyčnému průměrný prospěch 2,20. Týká se to například oborů strojní mechanik, elektrikář, obráběč kovů, zedník a tesař, kteří dostanou měsíčně také šest stovek, po pětistovce pak bude připraveno pro mechaniky a opraváře motorových vozidel, instalatéry a montéry suchých staveb. „Průměr je sice 2,20, ale v odborném výcviku a z odborných předmětů musí být hodnoceni známkou výbornou nebo chvalitebnou,“ doplnil Janus.