Již od roku 2003 působí v Sokolově občanské sdružení Střípky. Je založené na práci dobrovolnic, které docházejí do zařízení pro staré a nemocné občany a snaží se jim ulehčit poslední chvilky jejich života. Právě proto jsme si vybrali toto občanské sdružení a s pomocí našich čtenářů jim chceme také finančně přispět. Vybrané otištěné materiály jsou honorovány částkou sto korun. Pokud se chcete těchto peněz vzdát, můžete je věnovat Střípkům. Výtěžek naší sbírky putuje právě jim.

Střípky
Impulsem pro vznik občanského sdružení v roce 2003 byl pobyt zakládající členky Renaty Nečové v nemocnici. Tam si všimla, že na oddělení leží mnoho převážně starších opuštěných lidí, za kterými nikdo nechodí. Proto se rozhodla jim formou dobrovolných návštěv pomáhat. Z původních čtyř dobrovolnic se Střípky rozrostly a v současné době jich je již osmnáct. Kromě oddělení dlouhodobě nemocných v sokolovské nemocnici navštěvují dobrovolnice i klienty Chráněného bydlení, Dům klidného stáří v Kraslické ulici a Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Kromě samotných návštěv pořádají dobrovolnice pro své „babičky a dědečky“ také množství kulturních a společenských akcí. Tradicí se již stala mikulášská besídka v sokolovské nemocnici. „Nově spolupracujeme s Městskou knihovnou v Sokolově. Její zaměstnankyně budou pravidelně každé pondělí číst knihy seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově,“ uvedla Nečová.

Loučení se životem
Také smutné okamžiky zažívají dobrovolnice při své práci, a to v momentě, kdy, jak samy říkají, jejich „babička nebo dědeček“ odejdou. Nyní chtějí služby rozšířit. „Oslovily nás majitelky dolnorychnovského zařízení, zda bychom byly takzvaně na telefonu a trávily poslední chvíle u smrtelně nemocných lidí. Vím, zní to hrozně, čekat u postele, až někdo zemře. Už se mi to jednou stalo. Myslím si, že by nikdo neměl být v poslední chvíli sám,“ říká Nečová.

Canisterapie
Občanské sdružení Střípky uzavřelo v těchto dnech smlouvu se záchrannou brigádou kynologů. Její členové docházejí za seniory společně se svými psy. „Zatím můžeme chodit pouze do Domu ošetřovetalské péče v Dolním Rychnově, protože do nemocnice mají psi vstup zakázán. Je ale úžasné ty klienty pozorovat. Pejsci rozjasní tváře i těm, kteří již moc nekomunikují,“ popisuje takzvanou canisterapii dobrovolnice.

Renata Nečová – je v radě dobrovolnických center České republiky a letos v březnu získala cenu Křesadlo