Sokolovská uhelná (SU) za letošní rok očekává předběžně pokles čistého zisku na 1,25 až 1,5 miliardy korun. Loni vykázala zisk 1,92 miliardy korun. Důvodem je pokles cen na trhu s elektřinou a následky skluzu vnitřní výsypky lomu Jiří. Kvůli němu SU přehodnotila těžební plány a do roku 2015 počítá s postupným snížením těžby až o 40 procent. Zároveň chce snížit počet zaměstnanců v dělnických i technických profesích na asi 3 500 ze současných 4 400 lidí. Informaci zveřejnilo vedení firmy na svých webových stránkách.

Tržby za vlastní výrobky a služby společnosti mají letos klesnout zhruba o 800 milionů na asi 8,5 miliardy korun. Z toho pět miliard korun budou tvořit tržby z prodeje elektřiny a tepla, zbytek tržby za ostatní komodity, hlavně pevná paliva. „Poprvé se ale letos zastavil trend navyšování tržeb z prodeje elektřiny, naopak klesly o téměř jednu miliardu korun,“ poznamenal ekonomický ředitel SU Jaroslav Rokos.

Skluz vnitřní výsypky lomu Jiří způsobuje Sokolovské uhelné komplikace od června roku 2009. Podle Rokose sesuv znemožnil odtěžení části zásob uhlí v lomu Družba a následné propojení obou území původně plánovaným způsobem, protože hrozil zavalením uhelných zásob. Provoz divize Družba tak byl už v průběhu roku 2010 postupně omezován a v polovině roku 2011 se počítá s jeho úplným zastavením.

Další neplánovanou situací, která měla vliv na výsledky společnosti v roce 2010, byla havárie turbogenerátoru TG1 v teplárně Vřesová. Škody na majetku po požáru způsobeném chybou obsluhy dosáhly několika desítek milionů korun. Dalších téměř 200 milionů korun na ušlých tržbách bude pak podle Rokose stát odstavení poškozeného turbogenerátoru mimo provoz od září až téměř do konce letošního roku.

SU očekává prodej elektřiny kolem 3,2 TWh. Souhrnná těžba hnědého uhlí zůstane přibližně na úrovni roku 2009, tedy kolem 8,6 milionu tun. Z toho společnost kolem 4,6 milionu prodá svým zákazníkům, zbývající část zpracuje ve svých provozech. Nejvýznamnějším odběratelem byl i letos ČEZ, respektive jeho Elektrárna Tisová.

Ve změně struktury výrobků se letos projevilo ukončení výroby hnědouhelných briket. Těch Sokolovská uhelná ještě vyprodukovala kolem 140 tisíc tun, ale pak jejich výrobu definitivně zastavila. „Odstavení briketárny bylo jednoznačně urychleno zmíněným skluzem zeminy na lomu Jiří,“ uvedl Rokos.