Celkové snižování spotřeby tepla nutí Sokolovskou bytovou společnost ke získávání nových odběratelů. Nezanedbatelnou roli v poklesu nákupu tepla hrají sami odběratelé. Investují nemalé částky do úprav směřujících k úsporám. Zateplují samotné budovy, střechy nebo vyměňují stará okna za plastová.

Úbytek prodaného množství tepla tak lze kompenzovat získáváním nových odběratelů, což je trvalým úkolem střediska teplofikace. „Nově například vytápíme obchodní centrum na Vítězné a připravujeme do budoucna dodávky tepla do plánovaného obchodního domu Tesco,“ sdělil Karel Rambousek ze Sokolovské bytové. Ve výroční zprávě za loňský rok se lze dočíst, že investice do rozšiřování počtu odběratelů má absolutní přednost při plánování činnosti společnosti. Cílem je získat nejen nové zákazníky, ale dělat i technická opatření pro zvyšování efektivity rozvodné soustavy. Pro srovnání dodaného tepla, v roce 2003 to bylo 485 tisíc GJ, kdežto za loňský rok klesla spotřeba na 380 tisíc GJ.

„Dluhy nájemníků v městských bytech činí za posledních deset let dvacet milionů korun včetně penále a poplatků,“ dodal Rambousek. Zateplování domů v Sokolově neustále pokračuje. „Rozhodli jsme se náš panelák zateplit, abychom ušetřili náklady za spotřebované teplo. Děje se tak všude na sídlišti,“ sdělil Pavel Bára ze Sokolova.