Tularemii od zajíců zaznamenali zhruba před dvěma měsíci veterináři na Sokolovsku.
„To byla vážná situace. Nakazili se i lidé, kteří se na následky onemocnění léčí dodnes,“ uvedl chodovský veterinář Antonín Tuček. Žádné vážnější choroby se podle něj v regionu nevyskytly.
„Ani případy vztekliny jsme na Sokolovsku nezaznamenali. V současné době se jedná o nemoci virového typu, například průjmy či dýchací potíže,“ doplnil.
„Evidenci onemocnění má na starost Státní veterinární správa,“ dodal.
Také podle statistik zveřejněných na internetových stránkách úřadu se v Karlovarském kraji žádné epidemie či nebezpečná onemocnění nevyskytly.
Internetové stránky krajské hygienické stanice uvádějí, že onemocnění tularemií u člověka probíhá podle způsobu nákazy postižením plic, zažívacího traktu, uzlin či kožním vřídkem. K léčbě jsou vhodná antibiotika. Nákaza není přenosná z člověka na člověka.
Preventivní opatření k zabránění vzniku onemocnění tularemií:
b nedotýkat se zvířat, která ztratila plachost, a uhynulých zvířat
b při jakékoliv manipulaci se zajíci a další zvěří používat osobní ochranné pomůcky
b pokrmy ze zajíců a další zvěře důkladně tepelně opracovat
b nepít vodu z neznámých zdrojů