„Na základních školách a gymnáziu v Sokolově jsme například pomocí dotazníků zjišťovali, jak je na tom město očima dětí,“ řekl Pavel Šulc. Bylo tak možné například vidět, co žákům a studentům v Sokolově nejvíce chybí.

V řadách posluchačů byl vidět třeba ředitel Parkhotelu, zástupci sokolovské radnice, infocentra, některých cestovních kanceláří nebo městské knihovny.
Dnes by měl vystoupit na workshopu například starosta Březové Miroslav Bouda a pohovořit o fenoménu zaniklých obcí. I ten je jednou z možností, jak přilákat turisty do regionu Sokolovska.

„Máme projekt, který zahrnuje zjišťování map a následné vyhledávání v terénu pomocí navigace, vyznačení stezky, informační tabule u jednotlivých obcí a propagační kampaň,“ řekla Markéta Košťálová z březovské radnice. Součástí této kampaně o připravované stezce bude publikace o zaniklých obcích na území Březové, propagační leták naučné stezky, webové stránky, turistická mapa vycházkových okruhů a dalších atraktivit daného území a putovní výstava, která představí projekt široké veřejnosti

Vydavatelství Fornica je známé několika knihami o Sokolovsku. Jako příklad lze uvést tituly jako Romantické cesty neznámým Sokolovskem nebo Biografický lexikon sokolovského regionu.