Rozšíření služeb krytého bazénu, vybudování tábořiště pro vodáky nebo parkoviště u Husitské ulice plánuje město Sokolov v rámci zkvalitnění služeb pro turisty. Počítá s tím návrh Programu sociálního a ekonomického rozvoje města, který bude projednávat tento týden sokolovské zastupitelstvo.
„Rozšíření služeb v bazénu by mohlo pomoci i to, že Sokolovská bytová, která je správcem městského bazénu, koupila nedávno bývalé podzemní sklady u bazénu. Tam by se do budoucna mělo vybudovat zázemí pro další služby,“ uvedl sokolovský místostarosta Zdeněk Berka.
Zatím zcela chybějící zázemí pro vodáky by zase mělo vzniknout poblíž areálu Sokolovské bytové. Sokolovem, ačkoli jím hojně využívaná řeka Ohře protéká, zatím vodáci spíše projíždějí. Tábořiště jsou jen v okolí, nad Sokolovem v Šabině, po proudu pak v Lokti. „Pokud by tu bylo tábořiště, vodáci by mohli ve městě zůstat a využívat služby místních obchodníků,“ míní Berka.
Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města by mělo poskytnout i nové parkoviště u Husitské ulice. „Zejména při kulturních a společenských akcích je totiž kapacita parkování v dolní části města nedostatečná,“ uvedl místostarosta.
Návrhy na zlepšení služeb pro turisty nemusejí být zdaleka konečné. Podle Berky se mohou objevovat další a budou do programu rozvoje doplněny. Program má sloužit jako základní seznam cílů, kterých chce město v nejbližších letech dosáhnout.
Zastupitelé budou rovněž na návrh radních projednávat i zásadní investice týkající se zateplování městských budov. „Je nutné zateplit a zmodernizovat všechny základní školy a 13. mateřskou školu v Sokolově. Chceme vyměnit už téměř nepoužitelná okna, fasádu a topnou soustavu na radnici,“ doplnil vedoucí odboru správy majetku města Pavel Beran.
„Jen samotné vytápění zastaralé budovy radnice přijde ročně asi na 660 tisíc korun. Po zateplení by se mohla ušetřit možná polovina celkových energetických nákladů,“ uvedl Beran.
Jen oprava budovy radnice by měla stát řádově 75 milionů korun. Zateplení a energetické úspory na školách v majetku města pak dalších asi 129 milionů korun.