Město Sokolov nechává zpracovat studii na protipovodňový val na pravém břehu řeky Ohře v blízkosti ulice Josefa Kajetána Tyla. Na protějším levém břehu uvažuje o mobilních protipovodňových stěnách. Ty by mohly ochránit před velkou vodou i občany bydlící u Lobezského potoka. Náklady na protipovodňový val u Ohře dosáhnou několika set tisíc korun. U Lobezského potoka jdou do milionů.

Občané bydlící u řeky Ohře ve zmíněné ulici J.K.Tyla se obrátili na město. „Sepsali petici, kterou jsme vzali na vědomí,“ tvrdí starosta Sokolova Zdeněk Berka. Na vedení radnice se také obrátil provozovatel restaurace Vagabundo Miloslav Brýl. Žádal o finanční kompenzaci. Letošní povodeň mu zcela zničila restauraci. „Rada města to zastupitelům nedoporučila. Chceme zde totiž vybudovat val, který by měl zadržet proud řeky Ohře,“ upřesnil Berka. Spodní voda prý přesto pronikne, jde o zátopovou oblast, což registrují i pojišťovny při uzavírání pojistných událostí. Radnice si nechala zpracovat studii, ze které bude zřejmé, jaká opatření jsou potřeba a kolik to bude stát peněz. Studie bude prý hotova v srpnu a město ji zaplatí ze svého. Bude se například navyšovat zeď na pravém břehu Lobezského potoka. „Součástí protipovodňových opatření budou i mobilní stěny,“ konstatoval Berka. Z hlediska ochrany města je to důležitá stavba, protože zabrání průniku vody k ulici Karla Čapka a chemickým závodům.

„Voda by neodtékala a vznikala by zde laguna,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Celkové náklady jsou zhruba 25 milionů a Sokolov se na investici bude podílet částkou 1,3 milionu korun. Zatímco by město zpracovalo projekt, Povodí Ohře by zajistilo prostředky na nákup mobilních protipovodňových stěn, které by pak po deseti letech přešly do majetku města. „Byli jsme se podívat v rotavské firmě PBS, která systémy vyrábí, a mohu potvrdit, že jsou na světové úrovni,“ dodal Berka. Občané s hrází souhlasí. „Pokud bude mobilní a nebude hyzdit neustále nábřeží, souhlasím,“ říká jedna z obyvatelek ulice U Divadla v Sokolově.