Bez vody se ocitli lidé žijící ve čtvrti kolem kina Alfa v Sokolově. V této lokalitě žijí převážně ti, kteří neplatí nájemné, a domy jsou zdevastované. Z tohoto důvodu a vlivem mrazů popraskaly vodovodní trubky a majitel objektů nechal vodu odstavit. Mezi neplatícími nájemníky jsou však i ti, kteří si své povinnosti řádně plní, a i oni se ocitli bez dodávky vody. Jednou z nich je Monika Čonková, která v problémové čtvrti žije již čtrnáct let.

„Vždy jsem všechno řádně platila. Bydlím ve vchodě ještě s jednou rodinou, která také řádně platí nájemné. V sousedním vchodě ve sklepě prasklo potrubí 10. ledna. Od té doby jsme bez vody. Musím chodit po příbuzných a prosit je, abych se mohla vykoupat a vyprat si,“ stěžuje si nájemnice. „Od majitele domu jsme sice dostali dopis, že nám dává slevu na nájemném a nebude nám účtovat vodu. Nám to ale nepomůže. V bytě, kde řádně platíme nájemné, nemůžeme žít, protože je neobyvatelný,“ posteskla si.

Problém tohoto druhu je ve zmíněné lokalitě každý rok. Majitel domů Alexander Kendik koupil celou čtvrť od sokolovské radnice před osmi lety. Od té doby odtud postupně vystěhovává neplatiče a jednotlivé objekty postupně rekonstruuje.

„Paní Čonkové je mi opravdu líto, skutečně patří mezi ty slušné nájemníky. V současné době ale nemá cenu do oprav investovat. Vzhledem k tomu, že jsou domy doslova vybydlené, nemám záruku, že po opravě trubky znovu neprasknou,“ říká Kendik. „Právě proto jsem paní Čonkové upravil nájemné,“ doplnil.
Podle vodohospodářů není problém dodávku vody do lokality ihned obnovit. „Majitel domů si u nás tuto službu na základě smluvních vztahů musí objednat. My jsme schopni prasklé potrubí ihned opravit a dodávku vody okamžitě obnovit,“ uvedla Iveta Kardiánová, mluvčí společnosti VOSS.
Podle Kendika je nutné počkat, až pomine mrazivé počasí, a poté nebude problém prasklé potrubí opravit. „Co máme ale do té doby dělat my?“ ptá se Čonková, která byt nemůže řádně užívat se svým třináctiletým synem Lukášem a dospělou dcerou Simonou.