Rekordní počet uchazečů se přihlásil do druhého kola výběrového řízení první vysoké školy v Sokolově. To se konalo v uplynulém týdnu.
„Měli jsme volných třicet šest míst, do výběrového řízení se ale přihlásilo sto dvacet uchazečů. Takové množství nás samotné překvapilo,“ uvedla ředitelka sokolovské pobočky školy Miluše Bartoňková.
Podle ní budou uspokojeni všichni uchazeči, kteří podepíší smlouvu a zaplatí školné.
„V současné době řešíme technické náležitosti ohledně otevření prvního akademického ročníku. Ti, kteří prošli prvním kolem výběrového řízení, zahájí školní rok 17. října. Ti ostatní pravděpodobně o týden později,“ doplnila Bartoňková s tím, že věkový průměr budoucích studentů je třicet až třicet tři let. „Jsou mezi nimi i mladí lidé čerstvě po maturitě,“ upřesnila.
Letošní zahajovací akademický rok nabídne v Sokolově jen kombinovanou formu studia. Od příštího ročníku by zde studenti mohli navštěvovat i denní formu. V Sokolově si mohou studenti vybrat ze dvou oborů – aplikovaná informatika a manažerská ekonomika. Ředitelka sokolovské pobočky vysoké školy Miluše Bartoňková si od otevření školy slibuje zkvalitnění vzdělání obyvatel tohoto regionu.
„Je škoda, že chytří lidé ze Sokolovska odjíždějí za vzděláním třeba do Prahy, kde zůstanou, neboť tam najdou uplatnění. Ráda bych, aby zde nejen nalezli možnost vzdělání, ale i uplatnění v praxi,“ řekla.
Vysoká škola v Sokolově zahajuje takzvaný vědecký inkubátor v kraji. Proto studium nejen město Sokolov, ale i Karlovarský kraj finančně podporují. Pro studenty sokolovské pobočky neplatí běžné ceny za jeden semestr, ale díky podpoře kraje a města připravila škola mimořádnou slevu. Pro všechny studenty, kteří se přihlásí ke studiu na této pobočce v akademickém roce 2008/2009 a zároveň mají v Karlovarském kraji trvalé bydliště, bude poplatek za studium po dobu šesti semestrů stanoven pouze ve výši 15 tisíc korun za semestr.
Sokolov o otevření vysoké školy ve městě usiluje už mnoho let. V prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově měla svou pobočku otvírat Západočeská univerzita.
Na strojní fakultu ale ani jeden rok nesehnala dostatek studentů.